Mahkemeden Kuran kursu kararı

Mahkemeden Kuran kursu kararı
CHP maddenin iptali istemiyle başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi söz konusu maddeyi görüştü ve karara bağladıAbone ol

Anayasa Mahkemesi, Hükümet’in kaçak kuran kurslarına af olarak nitelendirilen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 263. maddesindeki değişikliğin iptali için CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılma hipnozla vajinismus tedavisi sına Dair Kanun'un 3. maddesiyle 5237 sayılı TCK'nın 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (2) numaralı fıkranın ve 29. maddesiyle değiştirilen 5237 sayılı Kanun'un 263. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme heyeti, bugünkü gündem toplantısında davayı esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Kanunun, kanuna aykırı eğitim kurumu açanların cezalarını hafifleten maddesinin iptal istemini reddetti. İptal istemi reddedilen hüküm, daha önce 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası ve bu tür yerlerin kapatılmasını öngören 263. maddeyi, 5377 sayılı Kanun ile “kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” olarak değiştiriyor.

Kanun ile TCK'nın 13. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın iptal istemi de reddedildi. Bu hüküm “yabancı ülkede işlenen bazı suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılmasının Adalet Bakanının talebine bağlı olması şartını” getiriyor.Kategori : GÜNCEL