Memur 5 YTLye takıldı

Memur 5 YTLye takıldı
Toplu görüşmeler uzlaşmazlıkla sona erdi. Pazarlık, 5 YTL'de tıkandı. Abone ol

Hükümet ve memurlar, 2008 yılı maaş zammı pazarlığında uzlaşma sağlayamadı. Pazarlık, 5 YTL'de tıkandı. Memurlar, Uzlaştırma Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Toplu görüşmelerin son turu yaklaşık 14 saat sürdü. Görüşmeler sonunda taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı imzalandı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, görüşmeler sonunda Başbakanlık Merkez Binası önünde yaptığı açıklamada, görüşmelerde memur sendikacılığı açısından çok önemli konularda mutabakat sağlandığını söyledi.

Akyıldız, grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Anayasa değişikliği yapılması, geçmişte mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesinin sağlanması, kamu çalışanları sendikacılığının geliştirilmesi konusunda Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde çalışma yapılması, hizmet kollarına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi konularındaki uzlaşmaları titizlikle takip edeceklerini bildirdi.

Mali ve sosyal haklarla ilgili görüşmelerin, 60'ıncı hükümetin kuruluşuna denk gelmesinin farklı bir anlam ve değer kazandığını dile getiren Akyıldız, yeni hükümetin kurulmasının ardından, Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in Adalet Bakanı olarak atanması dolayısıyla, toplu görüşmelerle ilgili olarak görevlendirilen Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'yla toplantıya birlikte katıldıklarını belirtti.

"Taban aylıktaki talebi 20 20 düştük"

Son aşamada siyasi iradenin, Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda taleplerinin karşılanma imkanının olmadığını ifade ettiğini söyleyen Akyıldız, kendilerinin ise kamu işçileriyle gerçekleştirilen toplu sözleşmeye yaklaşılması için iyi niyet gösterilmesini istediklerini kaydetti.

Uyuşmazlık tutanağı imzalamak üzere ilgililer çalışırlarken Şahin'in teklifler arasında çok büyük fark olmadığını, yaklaşık 1 milyar YTL'lik bir farkın kaldığını ifade ettiğ seo ini anlatan Akyıldız, "Çünkü yüzde 2 2'lik zam kabul edilmiştir. 20 20 YTL denge tazminatı kabul edilmiştir. Artı 5 YTL'lik toplu görüşme primi kabul edilmiştir. Fark bulunan tek konu, taban aylığındaki bizim 30 30 YTL talebimizdi" dedi.

Akyıldız ayrıca, "Siyasi irade ise bunun bir defa 10 puan olarak gerçekleştirilmesini teklif etmiştir. Yani taban aylığında 20 30'luk bir fark kalmıştı" diye konuştu.

Taleplerinin, kamuoyunda algılanan 120 YTL'lik artışa paralel bir noktaya indirmeyi kabul ettiklerini anlatan Akyıldız, son tekliflerinde taban aylıktaki taleplerini 20 20 düştüklerini bildirdi.

Akyıldız, butalebin maliyetinin 3.290 milyar YTL olduğunu kaydetti.

5'er YTL'lik fark

Bakanların son tekliflerinde taban aylığını 15 15 YTL artırmayı teklif ettiklerini dile getiren Akyıldız, "Telifimizin 120 YTL olarak algılanan miktarın altına düşmemesi için arada kalan taban aylığı üzerindeki 5 5 YTL'lik farkın inisiyatif kullanılarak uygulanması konusunda talimat verilmesi ricamız maalesef kabul görmemiştir. Burada mutabakat zabtı imzalanması konusundaki gayretin, samimiyetin karşılıksız kalamayacağı inancını sürdürüyoruz" dedi.

"Zira hukuki zeminde Uzlaştırma Kurulu kararlarının görüşülmesi aşamasında konuyu bir kez daha masada değerlendirme şansı bulunduğuna inanıyoruz" diyen Akyıldız, "Bu süreç içerisinde siyasi iradenin teklifi ile bizim talebimiz arasında sadece taban aylığın 5 5 YTL gibi çok cüzi bir fark kalmıştır. Bunun ısrarla reddedilmesi bizi üzmekle beraber, bir mutabakatın da zemini olabileceği kanaatini sürdürmemize yardımcı olmaktadır" şeklinde konuştu.

Uzlaştırma Kurulu'na başvuracaklarını da bildiren Akyıldız, "Kurul kararlarının görüşülmesi aşamasında kamu çalışanlarının oldukça masum, mantıklı ve minimum seviyede talebi haline dönüşen bu rakamların gerçekleştirilebileceğini umut ediyoruz" dedi.

Akyıldız, bir soru üzerine, görüşme sonunda uyuşmazlık tutanağı imzaladıklarını bildirdi.

Akyıldız, "Hükümetin teklifinin oransal karşılığının ne olduğu sorusuna, teklifin en düşük memur maşına yüzde 14, en yüksek memur maaşına ise yüzde 7 oranında yansıyacağını kaydetti.

Ahmet Aksu: "4688'in azizliğine uğradık"

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu da 4688 Sayılı Yasa'nın "azizliğine" uğradıklarını ve toplu görüşmelerde istediklerini alamamanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

Görüşmelerde kamudaki ücret adaletsizliğini ön plana koyduklarını ve bu çerçevede denge tazminatının maaşlardaki ağırlığının artırılmasını talep ettiklerini anlatan Aksu, son olarak Kamu İşveren Kurulu'na bütçeye yükü 3.7 milyar YTL olan bir teklifte bulunduklarını kaydetti.

Aksu, denge tazminatının 50 50 YTL olarak uygulanmasını, taban aylıkların 10 10 YTL artırılmasını, maaşlara yüzde 2 2 zam yapılmasını, aile yardımının 15YTL, sendika tazminatının ise 5 YTL artırılmasını talep ettiklerini ancak, Kamu İşveren Kurulu'nun taleplerine olumsuz yanıt verdiğini bildirdi.

"Başesgioğlu ile de görüşeceğiz"

Bundan sonra Uzlaştırma Kurulu'na başvuracaklarını açıklayan Aksu, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile de gelecek süreçte görüşeceklerini ifade etti.

"Memurların, başka kamu çalışanlarına verilen miktarın kendilerine de verilmesini beklediğini" söyleyen Aksu, "Daha önceki açıklamalarla 120YTL aslında baz olmuştu. Bu olmadı. Bununla birlikte denge tazminatına daha fazla önem verilmesi şartıyla Uzlaştırma Kurulu sonrasındayapılacak toplantılardan uygun bir sonuç alınacağını umuyoruz" diye konuştu.

"Silahımız olmadığı için..."

Memurlara grev ve toplu iş sözleşmesi hakkı tanınması, 4688 SayılıYasa'nın değiştirilmesi, kamudaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi konularında taleplerinin olduğunu anlatan Aksu, "Sayın Bakan'ın, 4-5 gün önce, özellikle ücret adaletsizliğinin giderilmesi noktasındaki teklifini olumlu karşıladık. Bunun arkasındayız. Çünkü binlerce memur aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret almaktadır" dedi.

Aksu ayrıca, "Buna yönelik çalışmalarda, özellikle Kamu Personel Rejimi'ni değiştirecek yasa çalışmalarında yer almak istediğimizi Kamu İşveren Kurulu'na bildirdik" diye konuştu.

Memurları toplu görüşmelerde en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Aksu, "Toplu iş sözleşmesi ve grev silahımız olmadığı için sonuç bu şekilde oldu. Bu silaha sahip sendikaların başarılı olduğu görüldü.Memurlara grev ve toplu iş sözleşmesi hakkı talep ediyoruz" dedi.

Aksu, bir soru üzerine, Kamu Personel Rejimi'nde değişiklik çalışmalarının 3 yıldır yapıldığını belirtti.

"Kamu Personel Rejimi konusunda aynı şeyleri düşünmüyoruz"

Kamu İşveren Kurulu'ndaki bürokratlarla "aynı dili konuşamadıklarını" söyleyen Aksu, "Bu nedenle 360 YTL'lik teklif bugün hayata geçirilemedi. Kamu Personel Rejimi konusunda aynı şeyleri düşünmüyoruz" dedi.

"360 YTL'nin verilmesi Kamu Personel Rejimi'ne mi bırakıldı?" soruna Aksu, "Aynen öyle. 1 Temmuz 2008'den geçerli olmak üzere Kamu Personel Rejimi ile ilgili yasa çıkacak ve bu ödemeler de ona intibak ettirilecek" karşılığını verdi.

Aksu, "Kamu Personel Rejimi çıkarsa, 360 YTL'lik farkın memurlara verileceğini söyleyebilir miyiz?" sorusu üzerine, "3 yıllık dönemde aradaki fark kapatılacak diyelim... Ortalama bir devlet memuru 450 YTL ek ödeme alıyorsa, aşağıdan yukarı doğru bu fark kapatılacak. Bazı memurlar 50 YTL, bazıları 300 YTL, bazıları 750 YTL alıyor. Bu fark kapatılacak diyelim..." ifadesini kullandı.

Konfederasyonlar, 3 gün içinde Uzlaştırma Kurulu'na başvuracak.

Kurul kararlarına tarafların katılması durumunda mutabakat metni imzalanacak.

Tarafların bu kararlara katılmaması halinde ise memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zamma ilişkin son kararı Bakanlar Kurulu verecek.Kategori : GÜNCEL